اژدها سواران: شکار اژدهای طلایی

از اژدها سواران خواسته شده است تا تخم یک اژدهای طلایی بسیار گرانبها و ارزشمند را پیدا کرده و از آن در برابر دزدان دریایی شیطانی حفاظت کنند و اجازه ندهند تا به آن آسیبی وارد شود اما...
اینا رو دیدی؟
#
Milad
Milad 438 دنبال کننده