اسمورف ها 2

اسمورف ها دور هم جمع می شوند تا بتوانندنقشه ای بکشند تا اسمورفت را که به دست گارگامل شرور زندانی شده نجات دهند.اسمورفت طلسمی بلد است که می تواند ساخته جدید و خطرناک و شیطانی کارگامل را به اسمورفی واقعی تبدیل کند...
چون بقیه دوست داشتن
#
Milad
Milad 438 دنبال کننده